ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

[ΕΛΛ] ΠΟΤΕΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΣ Η ΑΛΑΖΟΝΕΥΗΙ; 

 

οἱ τούτου τοῦ συνεδρίου ἀκροασταὶ πολλῶν γε διδαγμάτων μεθέξουσι, ἐν οἷς τὴν τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ἕξιν ἀσκήσουσι γράφοντές τε καὶ ἀγορεύοντες καὶ δὴ καὶ ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις.

Λόγους ἀναγνωσόμεθα τῶνδε τῶν συγγραφέων · Ἀριστοφάνους, Λουκιανοῦ.

ἐπιστήμη· χρὴ τοὺς μετέχοντας τὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώττης στοιχεῖα ἁμωσγέπως μεμαθηκέναι.

ἐπιδημία· τῷ μηνί τῷ Αὐγούστῳ, ἐκ τῆς ὀγδόης καὶ δεκάτης μέχρι τῆς εἰκοστῆς καὶ τετάρτης  ἡμέρας (18-24 aug. 2019).

ὑποδεξόμεθα οὐ πλέονἢ τριάκοντα (30) ἀκροαστάς.

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΟΩΣ. ἵνα τῶν διδαγμάτων μεθέξῃ καὶ καταλύσῃ παρ᾽ἡμῖν ἐν κοιτῶνι δύο εὐνὰς ἔχοντι, καταθέσεις  390 εὐρ.

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ. ἵνα τῶν διδαγμάτων μεθέξῃ, καταθέσεις 190 εὐρ.

παραγενόμενος εἰς τὸ Παταουίον λήψῃ παρ᾽ἡμῶν κατάλογον τῶν συνθηματαίων καπηλείων, ἔνθα ἔσται ἀκρατισμοὺς καὶ ἄριστα καὶ δεῖπνα ποιεῖν.

περιηγήσεις (ἀνθ᾽ὧν χωρὶς λυτέον ἐστι)· Παταουίου καὶ Ἐνετιῶν.

 

[ITA ] COSA SEI, FILOSOFO O CIALTRONE?

 

Il corso sarà condotto in latino e consisterà di lezioni frontali, discussioni in classe e presentazioni di lavori.

Autori letti a lezione: Aristofane e Luciano di Samosata.

Livello: buona conoscenza della grammatica greca.

Arrivo: 18 agosto; partenza 24 agosto.

Num. max. partecipanti: 30

Costo del corso comprensivo dell’alloggio in camera doppia: 390 euro a persona

Costo del corso senza alloggio: 190 euro

All’arrivo verrà fornita una lista dei locali convenzionati per le colazioni, i pranzi e le cene.

Visite guidate (non incluse nel prezzo): Venezia e Padova

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...