ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (Padova, 18-24 agosto 2019)

[ITA] COSA SEI, FILOSOFO O CIALTRONE?

Il corso sarà condotto in greco antico e consisterà di lezioni frontali, discussioni in classe e presentazioni di lavori.

Autori letti a lezione: Aristofane e Luciano di Samosata.

Livello: buona conoscenza della grammatica greca.

Arrivo: 18 agosto; partenza 24 agosto.

Num. max. partecipanti: 30

Costo del corso comprensivo dell’alloggio in camera doppia: 390 euro a persona

Costo del corso senza alloggio: 190 euro

All’arrivo verrà fornita una lista dei locali convenzionati per le colazioni, i pranzi e le cene.

Visite guidate (non incluse nel prezzo): Venezia e Padova

PRENOTA ADESSO


[EN] What are you, a philosopher or a charlatan? The parody of philosophers in greek authors.

The course will be conducted in Greek, and classes will consist of lectures, class discussions and exercises.

List of authors we will read: Aristophanes and Lucian

Level: good command of Latin grammar

Lessons: Mon-Fri. 09:00-13:00 and 15:00-17:00

Arrival day: 18 August; departure day: 24 August

Max number of participants: 30

Price of course + accommodation in double room: 390 euros per person

Price of course without accommodation: 190 euros

Participants will receive a list of bars and restaurants at various price levels in Padua.

Guided tours in Latin (cost extra): Venice and Padua

BOOK NOW


[ΕΛΛ] ΠΟΤΕΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΣ Η ΑΛΑΖΟΝΕΥΗΙ; 

οἱ τούτου τοῦ συνεδρίου ἀκροασταὶ πολλῶν γε διδαγμάτων μεθέξουσι, ἐν οἷς τὴν τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ἕξιν ἀσκήσουσι γράφοντές τε καὶ ἀγορεύοντες καὶ δὴ καὶ ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις.

Λόγους ἀναγνωσόμεθα τῶνδε τῶν συγγραφέων · Ἀριστοφάνους, Λουκιανοῦ.

ἐπιστήμη· χρὴ τοὺς μετέχοντας τὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώττης στοιχεῖα ἁμωσγέπως μεμαθηκέναι.

ἐπιδημία· τῷ μηνί τῷ Αὐγούστῳ, ἐκ τῆς ὀγδόης καὶ δεκάτης μέχρι τῆς εἰκοστῆς καὶ τετάρτης  ἡμέρας (18-24 aug. 2019).

ὑποδεξόμεθα οὐ πλέονἢ τριάκοντα (30) ἀκροαστάς.

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΟΩΣ. ἵνα τῶν διδαγμάτων μεθέξῃς καὶ παρ᾽ἡμῖν καταλύσῃς ἐν κοιτῶνι δύο εὐνὰς ἔχοντι, καταθήσεις  390 εὐρ.

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ. ἵνα τῶν διδαγμάτων μεθέξῃ, καταθήσεις 190 εὐρ.

παραγενόμενος εἰς τὸ Παταουίον λήψῃ παρ᾽ἡμῶν κατάλογον τῶν συνθηματαίων καπηλείων, ἔνθα ἔσται ἀκρατισμοὺς καὶ ἄριστα καὶ δεῖπνα ποιεῖν.

περιηγήσεις (ἀνθ᾽ὧν χωρὶς λυτέον ἐστι)· Παταουίου καὶ Ἐνετιῶν.

BOOK NOW

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: